Odziezbiznesowa.pl
Odzież biznesowa > Savoir-vivre w biznesie > Savoir-vivre i jego historia

Savoir-vivre i jego historia

Savoir-vivre i jego historia

Pod terminem savoir-vivre może kryć się wiele rzeczy – wszystko zależy od tego, co mówiący o nim ma akurat na myśli. Mimo że ten zwrot nie pochodzi z języka polskiego, znają go niemal wszyscy użytkownicy polszczyzny. Najogólniej rzecz ujmując, takim sformułowaniem określamy zasady dobrego wychowania, stosowane przy różnego rodzaju okazjach. Skąd jednak wziął się ten termin i jak długą historię mają za sobą te zasady?

Savoir-vivre: co to właściwie oznacza?

Sformułowanie savoir-vivre, jakie znamy z języka polskiego, w podobnej formie występuje również w innych europejskich państwach. To zbitka dwóch francuskich słów. Pierwsze, “savoir”, oznacza “wiedzieć”, “vivre” to po polsku “żyć”. Dosłownie więc savoir-vivre możemy tłumaczyć jako wiedzę o życiu.

I choć niektóre zasady savoir-vivre zostały skodyfikowane, nie istnieje podręcznik, który jest w stanie objąć cały ten temat. Przede wszystkim dlatego, że jest to pojęcie niezwykle szerokie. Niektórym savoir-vivre będzie kojarzyć się z odpowiednim zachowaniem przy stole oraz w czasie posiłków – i będą mieć rację. Inni słysząc ten termin przywołają pojęcie dress code’u oraz nienagannej prezencji w oficjalnych sytuacjach – i również będą mieć rację.

Poza przywołanymi przykładami savoir-vivre obejmuje także rytuały dotyczące witania gości oraz zajmowania się nimi, jego zasady powinny obowiązywać również w relacjach damsko-męskich. Do tego należy dodać jeszcze szereg obyczajów towarzyskich, a także reguły rządzące komunikacją, nawet tą prowadzoną za pośrednictwem e-maili czy telefonu. Warto przy tym pamiętać, że savoir-vivre ściśle wiąże się z kulturą danego regionu czy kraju. Co innego przyjmuje się za obowiązujący wzór zachowania w Polsce, co innego na Bliskim Wschodzie, a co innego w krajach Ameryki Południowej. Znajomość zasad savoir-vivre przestrzeganych w kraju, które odwiedzamy, może bardzo się przydać.

Początki savoir-vivre

I choć dziś cała Europa używa francuskiego terminu, początków dzisiejszego savoir-vivre należy szukać w starożytnej Grecji. Mieszkańcy tej części Europy już ponad dwa tysiące lat temu zwracali uwagę na to, że wszechstronnie wykształcony człowiek powinien być w stanie odpowiednio się zachować w każdej sytuacji. Dzieci w Atenach i innych poleis były więc wychowywane w duchu kalokagatii, czyli piękna połączonego ze szlachetnością.

Taki styl życia i nauki miał prowadzić do doskonałości, co wiązało się z przekazywaniem dzieciom zasad moralnych i umiarkowanego stylu życia. Jednocześnie młodzi Grecy otrzymywali wiedzę, którą dziś uznajemy właśnie za elementy savoir-vivre, dotyczącą między innymi odpowiedniej postawy przy stole, sposobów stania i siedzenia adekwatnych do sytuacji, a nawet chodzenia w prawidłowy sposób. Sporo uwagi dobrym manierom poświęcali także między innymi przedstawiciele epikureizmu.

Savoir-vivre w Europie na przestrzeni wieków

Greckie ideały dobrego zachowania zaczęły jednak tracić na znaczeniu wraz z upadkiem starożytnego świata. W pierwszych wiekach średniowiecza mniej było miejsca na wysublimowaną grzeczność, sposób zachowania różnych warstw społecznych był do siebie stosunkowo podobny. Z czasem, wraz z rozwojem kultury dworskiej i związanej z nią etykiety, savoir-vivre, choć w zmienionej formie, zaczął wracać do łask.

Wyraźnie widać to choćby w epoce renesansu. Erazm z Rotterdamu, niderlandzki filozof i jeden z czołowych umysłów epoki, oprócz rozbudowanych dysput, wydał także dzieło “De civilitate morum puerillum”. Zawarł w nim szereg porad, które miały regulować dobre zachowanie się w towarzystwie. Temat zyskał niezwykłą popularność, książkę wydano w wielu krajach i stosowano się do jej wskazówek nawet 200 lat później. Jeden z jej najczęściej cytowanych fragmentów dotyczy… plucia. Erazm radził, by robić to tak, aby nikogo nie ubrudzić. Mimo wszystko plucie w towarzystwie, choć coraz bardziej dyskretne, nie uchodziło za rzecz zakazaną aż do XIX wieku.

Wzory odpowiednich zachowań czerpano jednak nie tylko z książek. Ważną rolę odgrywały dwory królewskie i rezydencje magnatów. Wielką siłę oddziaływania od końca XVII wieku miał zwłaszcza dwór francuski. Ludwik XIV, zwany “Królem Słońce”, uczynił z Wersalu punkt odniesienia w sprawach dotyczących dworskiej etykiety. Moda na francuskie obyczaje była niezwykle żywa również w XIX wieku. By odpowiednio zachować się “na salonach”, trzeba było znać mnóstwo reguł – dotyczyły nawet sposobu mówienia czy odkładania cylindra.

Savoir-vivre w Polsce

Zasady dworskiej etykiety z sąsiednich krajów przenikały również do Polski. To właśnie reguł savoir-vivre dotyczy jeden z najstarszych zabytków polskiej poezji, czyli wiersz “O zachowaniu się przy stole” Przecława Słoty. Utwór powstał około roku 1400, jego autorem jest burgrabia poznański. Wierszowanymi wersami opisał kulturę dworsko-rycerską panującą pod koniec średniowiecza w Polsce. Słota przekonywał, że w czasie uczt nie należy brać zbyt dużych kawałków jedzenia ani mówić z pełnymi ustami. Nakazywał natomiast myć palce przed sięganiem po jedzenie oraz zabawiać damy i im usługiwać.

Kolejny ważny krok w dziejach polskiego savoir-vivre to wydany w drugiej połowie XVI wieku “Dworzanin Polski” Łukasza Górnickiego, w którym ten polski humanista starał się przenieść na polski grunt zasady etykiety panujące na włoskich dworach. Z czasem również i nad Wisłą nastała moda na francuskie obyczaje, żywa już od epoki oświecenia. Gorzej savoir-vivre miał się w czasach PRL-u, gdy partyjni dygnitarze często nie znali podstawowych zasad dobrego wychowania.

Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Dress code na co dzień. Jak się ubrać do biura?

Dress code na co dzień. Jak się ubrać do biura?

  • Przeczytasz w 5 minut
  • 34 wyświetleń
Rodzaje zegarków – automatyczne, mechaniczne i kwarcowe

Rodzaje zegarków – automatyczne, mechaniczne i kwarcowe

  • Przeczytasz w 4 minut
  • 155 wyświetleń
Jak dbać o koszule biznesowe? Zasady prania i prasowania

Jak dbać o koszule biznesowe? Zasady prania i prasowania

  • Przeczytasz w 4 minut
  • 29 wyświetleń

© 2023 Odzież biznesowa.